Grundig introduktion skaber tryghed og klarhed

En væsentlig forudsætning for succes med implementering af nye værkstøjer er, at alle relevante parter involveres.

Med afsæt i vores business cases, der er udarbejdet for alle vore løsninger, formuleres relevante mål for indsatsen. Vi kører en faseopdelt implementeringsmodel, som giver overblik og tryghed.

Der udpeges et antal nøglemedarbejdere som uddannes til superbrugere, som herefter kan træne kolleger i at anvende løsningerne fra DigiCorpus.

 

Efter endt introduktionskurses, udstedes - hvis det ønskers - certifikat til sundhedspersonale med henblik på at sikre klarhed og tryghed.

 

Vi har in-house ledelses- og konsulenterfaring og anvender veldokumenterede implementeringsprocesser, som sikrer resultatopfyldelse for alle interessenter.

 

Vores Business Case Model hjælper i forhold til formulering af initielle mål, og vi kan hjælpe med dokumentation af resultater. 

 

Kontakt

  • Digicorpus ApS
  • Fruebjergvej 3
  • 2100 København Ø
  •  
  • Mail: cls@digicorpus.dk
  • Tel: +45 2260 0010
  •  
  • CVR: 34488894

Copyright © 2018 by DigiCorpus ApS