Terapeut får redskaber der muliggør, at borgere og patienterkan visiteres efter behov. Nogle borgere kan (og foretrækker) træning i eget hjem. Herved frigøres personalemæssige ressourcer, som kan anvendes til borgere med særlige behov.

 

Kontakt

  • Digicorpus ApS
  • Fruebjergvej 3
  • 2100 København Ø
  •  
  • Mail: cls@digicorpus.dk
  • Tel: +45 2260 0010
  •  
  • CVR: 34488894

Copyright © 2018 by DigiCorpus ApS