Hospital

Eneste løsning på markedet med klinisk dokumentation

DigiCorpus udvikler digitale hjælpe midler, som øger kvalitet af træning i både træningssal og i patientens eget hjem, hvorved der opnås øget kvalitet og brug af personale resourcer.

For at leve op til høje kliniske standarder har DigiCorpus gennemført et pilotstudie i samarbejde med Københavns Universitet, som peger på at hjemmetræning med DigiCorpus Home Trainer, kan delvist erstatte holdtræning.

Løsningerne optimerer rehabiliterings- og genoptræningsforløb og understøtter forebyggende træning for kronikere. Compliance og kvalitet i træning øges via de målrettede feedback systemer.

 

Målgrupper - Knæ, Ryg, Skulder & Kredsløb

- I forhold til at hjælpe patienter ,ækker vores løsninger en bred målgruppe med mange forskellige diagnoser og behov for både præ-operativ træning og for genoptræning. Eksempler:

Knæ og Hofte- Patienter der tilbydes præ-operativ træning eller genoptræning i forbindelse med ortopædkirurgiske indgreb - f.eks. knæ og hofte alloplastik eller menisk artroskopi.

Ryg - Patienter der tilbyde præ-operativ træning i forbindelse med diskusprolaps eller protrusion samt spinalstenose og lignende.

Skulder  - Patienter med skulderalloplastik , rekonstruktion af ledbånd og lignende diagnoser.

Cardio Vascular - Lunge, Hjerte og Kredsløb - f.eks. Patienter med KOL, forhøjet blodtryk og i forbindelse med genoptræning efter hjertekirurgi.

 

Kontakt os for at høre nærmere om erfaringer og for at få referencer og relevante eksempler.

 

Fordele

Fordel for Patient - Patienten kan udføre øvelser i eget hjem samt i træningscenter eller aktivitetscenter med direkte feedback på skærmen – både under udførelse og efter udførelse øvelser. Det giver optimal selvmonitorering.

Fordel for medarbejder - Fagpersonale kan visitere patienter efter behov. Nogle patienter kan (og foretrækker) træning i eget hjem. Herved frigøres personalemæssige ressourcer, som kan anvendes til patienter med særlige behov. DigiCorpus Dashboard muliggør et hurtigt overblik over patienter i behandling samt deres træningsprogression.

Fordel for Region og økonomiske effekt - Regionen kan opnå forbedret kvalitet og store økonomiske effekter. Samtidig kan behandlingstilbud målrettes patientens behov og livssituation. Transportudgifter kan reduceres og behandlingsforløb kan forkortes, hvis patienten motiveres til at træne med anbefalet frekvens og øget kvalitet. 

 

Påvirkning af form og indhold - ERFA-grupper

Vores udviklingsplaner rækker flere år ind i fremtiden og vores kunders input i forhold til udformning og indhold, modtages løbende via bl.a. Erfa-Grupper og indarbejdes i produkterne.

 

Lad os hjælpe med at udarbejdelse af Business Case

Vi hjælper med at udarbejde konkrete business cases til jeres kommune eller region. Det er muligt at arrangere afprøvning af vores løsninger og gennemgang af fordele. Venligst kontakt os på:

 

Sektorovergange

Den rehabiliterende indsats kan styrkes yderligere, hvis DigiCorpus løsninger indarbejdes i både pre- og post-operative forløb i primærsektoren. Vores løsninger medvirker til en lettelse af sektorovergange.

Understøttelse af overgange imellem primær og sekundær sektorer med henblik på mere sammenhængende og velkoordinerede forløb, kan opnås ved at dokumentere indsats via DigiCorpus løsninger, som registrerer patients/borgers træningsprogression og smerteniveau i forbindelse med genoptræningsforløbet.

 

Træn med feedback

Læs mere om vore løsninger, der er skræddersyede til at hjælpe til øget sundhed samt økonomiske fordele; Home Trainer, DashBoard og Center Trainer.

Vores systemer opdateres løbende med nye øvelser og nyheder. Det sker automatisk via internettet.

Fleksibel genoptræning

Perspektiverne for vores løsninger er vidtrækkende. Erhvervsaktive borgere og patienter kan tilbydes fleksibel genoptræning, der øger muligheden for at kunne passe job. 

Patienter i tyndt befolkede områder, hvor transport til og fra træningscenter kan være en udfordring, vil få mulighed for at træne korrekt i eget hjem ved hjælp af DigiCorpus instantan feedback og selvmonitorering - og træningen monitoreres af fagpersonale.

 

Kontakt

  • Digicorpus ApS
  • Fruebjergvej 3
  • 2100 København Ø
  •  
  • Mail: cls@digicorpus.dk
  • Tel: +45 2260 0010
  •  
  • CVR: 34488894

Copyright © 2018 by DigiCorpus ApS