Health Club & Fitness

Medlemmer kan træne med feedback - uden instruktør

DigiCorpus udvikler digitalt træningsudstyr, som øger kvalitet af træning både træningssalen og i medlemmets eget hjem, hvorved der opnås øget kvalitet og brug af personale resourcer. Løsningerne er udviklet af førende forskere fra Københavns Universitet.

Vores løsninger til Health Clubs baserer sig på vores klinisk testede systemer, der anvendes i kommuner over hele landet.

 

Fordel for Medlem:

Løsningerne hjælper tll korrekt udførelse af styrkeøvelser på gulv og giver fysioterapeutisk træningsvejledning og øjeblikkelig feedback. Medlemmet kan udføre øvelserne i træningscenter eller i eget hjem med direkte feedback på skærmen – både under udførelse og efter udførelse øvelser.

Der opnås styrkelse af kroppen og forebyggelse af skader i forbindelse med f.eks. løb, cykling, skiløb samt triathlon.

 

Fordel for instruktør eller personlig træner:

Instruktøren eller den personlige træner får redskaber, der hjælper med at teste medlemmer forud for udarbejdelse af træningsprogrammer. Det er herved muligt at hjælpe flere medlemmer. Maskinerne kan anvendes til cirkeltræning og holdtræning.

 

Fordel for Health Club - økonomisk effekt

Medlem udfører øvelser der normalt kræver en instruktør eller personlig træner ved siden af - foran en maskine = øget service. Maskinerne optager max 0,5 m2 gulvplads og alle øvelsesinstruktioner er let forståelige og valg af øvelser er hurtigt og enkelt. 

 

Medindflydelse på udformning og indhold

Vi modtager løbende kunders og brugeres input og sparring. Ansvar for udvikling og innovation er altid vores. Men vi værdsætter vores kunders input.

 

Kontakt os for udarbejdelse af Business Case

Vi hjælper med at udarbejde konkrete business cases og med at arrangere afprøvning af vores løsninger og gennemgang af fordele. Venligst kontakt os på:

 

Øget loyalitet

Vores løsninger giver mulighed for at få øget serviceniveau og øget sikkerhed for at øvelser udføres korrekt og dermed opstår der færre skader. Systemerne giver feedback i fysioterapeutisk kvalitet. 

 

Udskriv træningsprogram

Det nemt at udskrive og udlevere træningsprogramer til medlemmerne. Herved spares udgifter til andre online træningsdatabaser.

Eksempel på et udskrevet træningsprogram

Kontakt

  • Digicorpus ApS
  • Fruebjergvej 3
  • 2100 København Ø
  •  
  • Mail: cls@digicorpus.dk
  • Tel: +45 2260 0010
  •  
  • CVR: 34488894

Copyright © 2018 by DigiCorpus ApS